Hudobný odbor

Prípravná hudobná výchova / vhodná pre žiakov, začiatočníkov vo veku 5-7 rokov /
  • Hra na hudobnom nástroji / dychové nástroje, gitara, husle, keyboard, klavír, akordeón, bicie nástroje /
  • Komorná hra
  • Spev, muzikálový spev, zborový spev, hlasová výchova
  • základy kompozície, kompozícia a základy dirigovania


Výtvarný odbor

Prípravné štúdium /určené pre deti vo veku 4 rokov/

Hravé výtvarné činnosti Štúdium I. stupňa /vhodný pre žiakov vo veku 6 rokov/ Kresba, maľba Keramika Ľudové umenie Priestorová tvorba Štúdium II.stupňa /vhodný pre žiakov vo veku 14 rokov/ Samostatná tvorba Príprava pre ďalšie štúdium výtvarnej profesie
Tanečný odbor

Prípravné štúdium od 4 rokov

Pohybová príprava Pohyb v priestore Pohybové hry so spevom Jednoduché rytmické cvičenia
Štúdium pre žiakov od 6 rokov

Tanečná a pohybová príprava Ľudový, klasický a moderný tanec Žiaci sa môžu realizovať v tanečných súboroch rôzneho zamerania /folklórny súbor, súbor moderného tanca/