Pedagógovia

Riaditežka školy: Mgr.Jana Bilecová

Zástupkyňa školy: Mgr.Zuzana Baluďanská

Hudobná náuka, klavír: Mgr.Zuzana Baluďanská

Dychové nástroje, keyboard: Bc.Michal Kanaloš, DiS.art

Spev: Jaroslav Baláž, DiS.art, Bc.Halina Mivkaničová

Gitara: Mgr.Jozef Knézel, DiS.art

Husle, gitara: Martin Kanaloš, DiS.art

Bicie, gitara: Martin Gibej, DiS.art

Husle, hudobná náuka: Anton Lamanec

Akordeón, klavír, keyboard, hudobná náuka: Bc.Jozef Chovanec,DiS.art

Výtvarný odbor: Mgr.Jana Bilecová

                         Mgr.Erika Andrejcová-Šmajdová, PhD

                         Viktória Bačová

Tanečný odbor: Tatiana Švačová,DiS.art, Anton Lamanec

 

Literárno-dramatický odbor: Mária Hubáčová,DiS.art (materská dovolenka),

                                                    Mgr. Marta Štofirová