Hlavné sídlo školy

Súkromná základná umelecká škola Stropkov
Hlavná 1737/12
Stropkov
091 01

email: riaditelszus.sp@gmail.com
email: zastupcaszus.sp@gmail.com

tel:  0918 545 671
      0948 122 642

konzultačné hodiny:
streda od 14:00 do 17:00

SZUŠ na Facebooku: Facebook

Elokované pracoviská

Hlavná 79/48
Stropkov
091 01

ZŠ s MŠ
Havaj 7
090 23

ZŠ s MŠ
Bukovce 80
090 22

ZŠ s MŠ
Kolbovce 8
090 31