A naše druhé tablo je na svete.... :) :)

06.06.2018

 


Festival detských folklórnych súborov s názvom-KROJOVANÉ BÁBIKY

DFS PODKOVIČKA dnes vystúpil na medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov s názvom "KROJOVANÉ BÁBIKY" (program festivalu na plagáte)
      fotogaléria...
05.06.2018

 


Záverečný koncert 2017/2018

04.06.2018

 


Medzinárodný festival detských folklórnych súborov

04.06.2018

 


Tanečná súťaž-ArtScena Dance Prešov 2018

Dnes na tanečnej súťaži "ArtScena Dance Prešov 2018" vytancovali DVE PRVÉ MIESTA A JEDNO TRETIE MIESTO žiačky a žiaci tanečného odboru a DFS Podkovička pod vedením uč. Tatiany Švačovej, DiS.art. DFS PODKOVIČKA získal prvé miesto, tanec "Veselá družina" prvé miesto a tanec "Ruská Máša" tretie miesto. Urobili ste nám obrovskú radosť!!! Tešíme sa s Vami a srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria...
04.06.2018

 


Zápis pre šk.rok 2018/2019

01.06.2018

 


Zápis-DFS PODKOVIČKA

01.06.2018

 


Triedny koncert ;) ;)

Triedny koncert - uč. Bc. Michal Kanaloš, DiS. art, uč. Mgr. Zuzana Baluďanská - 30.5.2018
      fotogaléria...
30.05.2018

 


Triedny koncert učiteľov

Triedny koncert učiteľov - Bc.Haliny Mivkaničovej,Mgr.Jozefa Knézla, DiS.art. a Martina Gibeja,DiS.art, ktorý sa konal 22.05.2018.
      fotogaléria...
29.05.2018

 


Prehliadka ľudových piesní -Makovická struna 2018

Dňa 17.5. sa konala vo Svidníku prehliadka ľudových piesní "Makovická struna 2018". Emka SIváková, Mimka Bučková a Sabínka Hošková sa umiestnili v striebornom pásme. Korepetícia - uč. Bc. Jozef Chovanec, DiS.art. Srdečne blahoželáme!
      fotogaléria...
29.05.2018

 


Vystúpenie v Domu Ludowym v Targowiskach- Poľsko

Vystúpenie žiačok tanečného odboru v Domu Ludowym v Targowiskach- Poľsko
      fotogaléria...
28.05.2018

 


Na hodinách výtvarnej


      fotogaléria...
28.05.2018

 


Vystúpenie v zariadení pre seniorov NOVÝ DOMOV

Vystúpenie hudobného a tanečného odboru v zariadení pre seniorov NOVÝ DOMOV, ktorý sa uskutočnilo 17.05.2018. Sme radi, že sme mohli potešiť srdcia seniorov v Stropkove. Ďakujeme za srdečné prijatie, skvelú atmosféru a výborné pohostenie..
      fotogaléria...
22.05.2018

 


Deň matiek 2018

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek krásne reprezentovali našu školu šikovní žiaci tanečného odboru v slávnostnom kultúrnom programe, ktorý organizoval Mesto Stropkov dňa 11.05.2018 v divadelnej sále kultúrneho strediska.
      fotogaléria...
18.05.2018

 


Spevácka súťaž-Slávik Slovenska 2018

Dňa 4. mája získala ZLATÉ PÁSMO žiačka uč. Bc. Haliny Mivkaničovej - Stéphanie Kováčová v okresnom kole speváckej súťaže "Slávik Slovenska 2018". Korepetícia - uč. Martin Kanaloš, DiS.art. Srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria...
18.05.2018

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SPOJENÝ SO ZÁPISOM


30.04.2018

 


Triedny koncert uč. Bc.Jozef Chovanec, DiS.art ;)


      fotogaléria...
30.04.2018

 


Vystúpenie na vernisáži výstavy AMFO 2018

Vystúpenie uč. Mgr. Jozefa Knézla, DiS.art a jeho žiačky Radky Širokej na vernisáži výstavy a vyhodnocovaní výsledkov amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018 v spoločenskej sále kultúrneho strediska Stropkov, kde primátor mesta Stropkov odovzdal víťazom ocenenia dňa 13.4.2018.
      fotogaléria...
17.04.2018

 


Oceňovanie učiteľov 2018

Dňa 4.4.2018 vystúpili žiaci hudobného a tanečného odboru v divadelnej sále kultúrneho strediska Mesta Stropkov pri príležitosti oceňovania učiteľov primátorom mesta. Za našu školu bola ocenená pani uč. Mgr. Erika Andrejcová Šmajdová, PhD. za dlhoročnú pedagogickú prácu vo výtvarnom odbore, dlhoročné úspechy vo výtvarných súťažiach doma i v zahraničí, profesionálny prístup vo výchovno-vzdelávacej činnosti a významný prínos v rozvoji umeleckého školstva v našom meste. Srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria...
09.04.2018

 


Súťaž - Vo víre tanca 2018

V tanečnej súťaži „Vo víre tanca “ (ktorá sa uskutočnila 5.4.2018 v divadelnej sále kultúrneho strediska Mesta Stropkov) sa umiestnili staršie žiačky s choreografiou „Veselá družina“ v ZLATOM pásme a mladšie žiačky s choreografiou „Ruská Máša“ v STRIEBORNOM pásme. Srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria...
06.04.2018

 


OZNAM

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 04.04.2018 (streda) riaditeľské voľno pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. V tento deň sa NEBUDE VYUČOVAŤ.
28.03.2018

 


Veľká noc


28.03.2018

 


CHRÁŇME LESNÚ ZVER výtvarná súťaž

Dňa 23. marca 2018 slávnostne udelili ocenenia žiakom vo výtvarnej súťaži "CHRÁŇME LESNÚ ZVER". Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy. V I. kategórií získal III. miesto Oliver Blanár, žiak uč. Viktórie Bačovej. V III. kategórií získali I. miesto Gabriela Soóšová a III. miesto Diana Viktória Cimbová. Cenu poroty získal Adam Otrošina a cenu vedúceho OŠK získala Ema Gajdošová, žiaci uč. Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. Srdečne blahoželáme!!
      fotogaléria...
28.03.2018

 


"VESMÍR OČAMI DETÍ" výtvarná súťaž

Slovenská hvezdáreň v Hurbanove organizovala 33. ročník súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ". Za okres Svidník a Stropkov sa do súťaže zapojilo 31 základných, materských a základných umeleckých škôl s počtom prác 384. Z našej školy sa do súťaže zapojila žiačka Rebeka Hybeľová, ktorej práca postúpila do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme!!
28.03.2018

 


Triedny koncert - uč. Martin Kanaloš, DiS.art a uč. Anton Lamanec


      fotogaléria...
12.03.2018

 


Triedny koncert - uč. Bc. Jozef Chovanec, DiS.art


      fotogaléria...
12.03.2018

 


Vystúpenie hudobného odboru

Vystúpenie hudobného odboru pri príležitosti 614. výročia prvej písomnej zmienky o Stropkove spojeného s oceňovaním osobností a kolektívov primátorom mesta.
      fotogaléria...
12.03.2018

 


OZNAM

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% Z DANE NÁJDETE V DOKUMENTOCH -->DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
16.02.2018

 


OZNAM

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 01.02.2018 (štvrtok) riaditeľské voľno. V tento deň sa NEBUDE VYUČOVAŤ.
29.01.2018

 


Vystúpenie žiakov na vernisáži

Vystúpenie žiakov hudobného odboru pod vedením uč. Matrina Kanaloša, DiS.art na vernisáži
      fotogaléria...
20.01.2018

 


Galakoncert Vianočná hviezdička

Laureátom galakoncertu "Vianočná hviezdička" sa stala Stephanie Kováčová pod vedením uč. Haliny Mivkaničovej. Srdečne blahoželáme!!! Našu školu krásne reprezentovali aj žiačky hudobného odboru - Mimka Bučková a Sabínka Hošková. Ďakujeme!
      fotogaléria...
18.01.2018

 


Zimný koncert PERINBABA


      fotogaléria...
15.01.2018

 


Zimný koncert


08.01.2018

 


Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018


22.12.2017

 


Predvianočný predaj prác a výrobkov žiakov

Dňa 21. decembra 2017 zorganizoval výtvarný odbor pod vedením pedagógov Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. a Viktórie Bačovej predaj umeleckých výrobkov. Na ich tvorbe sa podieľali starší žiaci SZUŠ. Verejnosť, si tak mohla zakúpiť roztomilé obrázky na dreve, maľby na plátne, obrazy vytvorené servítkovou technikou, dekorácie zo šišiek a rôznofarebné mydla. Celý výťažok z predaja bol venovaný stropkovskej rodine starajúcej sa o Timku, ktorá to potrebuje. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili tento charitatívny predaj!!!!!
      fotogaléria...
21.12.2017

 


Benefičný koncert VIANOČNÝ ČAS 2017

V benefičnom programe OŠaK Mesta Stropkov vystúpili aj žiaci tanečného odboru pod vedením uč. Tatiany Švačovej, DiS.art a žiačka hudobného odboru Mimka Bučková pod vedením uč. Jaroslava Baláža, DiS.art.
      fotogaléria...
18.12.2017

 


Triedny koncert 2017

uč. Bc, Michal Kanaloš, DiS. art uč. Bc. Jozef Chovanec, DiS. art
      fotogaléria...
13.12.2017

 


Mikuláš na Námestí SNP v Stropkove

Popoludní 5.12.2017 vítali Mikuláša na Námestí SNP v Stropkove aj naši žiaci hudobného odboru, kde prispeli do kultúrneho programu spevom - Kristiána Micheľová a Miriam Bučková (korepetícia Jozef Chovanec) a hrou na keyboarde Diana Sitkaničová (žiačka uč. Michala Kanaloša).
      fotogaléria...
07.12.2017

 


Výtvarná súťaž -Včely a včelári očami detí 2017

Minulý týždeň 24.11.2017 sa uskutočnila výtvarná súťaž "Včely a včelári očami detí." V tejto súťaži zvíťazili aj naši žiaci. Pod vedením p.uč. Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. získal v III. kategórii II. miesto PATRIK DURKOŠ. Pod vedením p.uč. Viktórie Bačovej získal v I. kategórii I. miesto JAKUB HANÁK a cenu poroty získala ZDENKÁ FEČKOVÁ. Srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria...
01.12.2017

 


Spevácka súťaž-Vianočná hviezdička

Spevácka súťaž Vianočná hviezdička sa uskutočnila 16.11.2017 vo Svidníku. Traja naši speváci obsadili tri ZLATÉ PÁSMA. Srdečne blahoželáme - Mimke Bučkovej (pod vedením uč. Jaroslava Baláža, DiS.art), Sabínke Hoškovej a Stephanie Kováčovej. (pod vedením uč. Bc. Haliny Mivkaničovej).Korepetícia - Bc. Jozef Chovanec, DiS.art.
      fotogaléria...
6.11.2017

 


Workshop na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili na tanečnom workshope pod vedením skúsených lektorov na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove dňa 4.11.2017.
      fotogaléria...
6.11.2017

 


Koncert- mesiac úcty k starším

Koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý usporiadalo Mesto Stropkov dňa 22.10.2017 v divadelnej sále kultúrneho strediska v Stropkove a vystúpili na ňom aj naši žiaci hudobného a tanečného odboru.
24.10.2017

 


Jesenné prázdniny


23.10.2017

 


Kasting - ZEM SPIEVA

Včera sa zúčastnili kastingu do obľúbenej folklórnej šou "ZEM SPIEVA" v skanzene v Starej Ľubovni - Stéphanie Kováčová, uč. Bc. Halina Mivkaničová a korepetítor - Bc. Jozef Chovanec, DiS.art
      fotogaléria...
16.10.2017

 


Mesiac úcty k starším v NOVOM DOMOVE

Pri príležitosti 5. výročia fungovania zariadenia pre seniorov "NOVÝ DOMOV" a tiež v rámci úcty k starším spríjemnili popoludnie 12.10.2017 klientom a hosťom zariadenia naši žiaci a pedagógovia hudobného a tanečného odboru.
      fotogaléria...
13.10.2017

 


OZNAM

Súkromná základná umelecká škola v Stropkove oznamuje, že zápis žiakov na školský rok 2017/18 do všetkých odborov alebo do detského folklórneho súboru PODKOVIČKA je ešte možný od 4. - 15 septembra 2017 v čase od 12.00 – 16.30 hod. v priestoroch školy pri Slovenskej sporiteľni.
info: www.szusstropkov.sk alebo Facebook školy.
24.8.2017

 


ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Školský rok 2017/18 v Súkromnej základnej umeleckej škole v Stropkove začína dňa 4.septembra 2017 (pondelok) v čase od 10.00 – 14.00 hod. v budove pri Slovenskej sporiteľni (ul. Hlavná 1737/12).
24.8.2017

 


Jarmok 2017

Vystúpenie žiačok hud.odboru - Klaudie Kizákovej a Tamarky Lipákovej pod vedením uč. Bc. Michala Kanaloša, DiS.art. na Námestí SNP v Stropkove počas jarmoku.... :)
      fotogaléria...
9.8.2017

 


Všetkým žiakom a učiteľom želáme krásne prázdniny :) :)


29.6.2017

 


Prvé absolventské tablo našej školy


29.6.2017

 


Vystúpenie na Akadémii Základnej školy

Vystúpenie žiakov a pedagógov tanečného a hudobného odboru na Akadémii Základnej školy na Konštantínovej ulici.
      fotogaléria...
27.6.2017

 


Makovická struna 2017


      fotogaléria...
26.6.2017

 


Výstava SZUŠ


      fotogaléria...
22.6.2017

 


MEDZINÁRODNÝ ÚSPECH ŽIAKA SZUŠ

Dňa 2. Júna 2017 Trnavský samosprávny kraj slávnostne otvoril výstavu prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže detí XVIII. ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY. Do súťaže sa zapojilo 2403 autorov a 2705 kresieb a malieb z desiatich štátov: Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Ukrajina, Lotyšská republika, Rusko, Česká republika, Bulharsko, Hong Kong a najviac zastúpené Slovensko. Porota napokon vybrala 50 najlepších prác, medzi ktorými bola aj víťazná žiacka práca s názvom „ Môj papagáj Homer“ Adama Hančaka zo Súkromnej ZUŠ v Stropkove. Ocenenie si žiak prevzal osobne na slávnostnej vernisáži v Dunajskej Strede, na ktorú bol pozvaný. Súčasťou vernisáže bol pútavý sprievodný program spojený s odovzdávaním hodnotných cien, ktorý deťom poskytol nezabudnuteľný zážitok. Na vernisáži bola vystavená aj práca ďalšieho žiaka Súkromnej ZUŠ – Adama Červeňáka s názvom „Sovy v meste“. Srdečne blahoželáme!!! uč. Mgr. Erika Andrejcová Šmajdová, PhD.
22.6.2017

 


Oceňovanie žiakov SZUŠ


      fotogaléria...
22.6.2017

 


Záverečný koncert SZUŠ 2017


      fotogaléria...
22.6.2017

 


Talentové skúšky 


OZNAM

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 21.6.2017 (streda) riaditeľské voľno. V tento deň sa NEBUDE VYUČOVAŤ.
Mgr. Jana Bilecová-riaditeľka školy/19.6.2017

 


Pozvánka na záverečný koncert 2017


13.6.2017

 


Opäť v Stropkovskom Spektre

....tento týždeň môžete o nás zasa čítať v Stropkovskom Spektre :)
      fotogaléria...
5.6.2017

 


Workshop SZUŠ


      fotogaléria...
5.6.2017

 


Otvorenie vernisáže

Žiaci hudobného odboru - Samuel Bučko a Tamara Lipáková pod vedením svojich pedagógov - Martina Kanaloša, DiS.art a Bc. Michala Kanaloša, Dis.art spríjemnili otvorenie vernisáže v spoločenskej sále kultúrneho strediska dňa 29.5.2017
      fotogaléria...
2.6.2017

 


Stropkovské Spektrum

....a toto je už úplné znenie článku, ktorý vyšiel v Stropkovskom Spektre
      fotogaléria...
1.6.2017

 


festival v Giraltovciach


      fotogaléria...
29.5.2017

 


celoslovenská súťaž Hviezdička

24.-25.5.2017 sa konalo celoslovenské kolo speváckej súťaže Hviezdička v Košiciach, na ktorej nás krásne reprezentovala žiačka uč. Bc.Haliny Mivkaničovej - Sabínka Hošková... :)
      fotogaléria...
26.5.2017

 


Triedny koncert ;)

Dňa 24.5.2017 sa konal triedny koncert uč. Bc. Jozefa Chovanca, DiS.art a Antona Lamanca
      fotogaléria...
24.5.2017

 


Vystúpenie v konzervatóriu

Vystúpenie tanečného odboru na pôde Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove dňa 22.5.2017
      fotogaléria...
23.5.2017

 


Triedne koncerty

Dňa 18.5.2017 sa uskutočnili triedne koncerty uč. Martina Kanaloša, DiS.art, Antona Lamanca a LDO odboru
      fotogaléria...
19.5.2017

 


Celoslovenské kolo-Deň tanca 2017

V celoslovenskom kole tanečnej súťaže „Deň tanca 2017“ , ktoré sa konalo 16.5.2017 v Žiari nad Hronom, sme sa pretancovali na krásne 6. miesto. Blahoželáme!
      fotogaléria...
17.5.2017

 


Deň matiek 2017

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek sme sa zapojili do programu , ktorý sa uskutočnil 14.5.2017 na Námestí SNP v Stropkove.
      fotogaléria...
16.5.2017

 


Európsky festival umeleckého školstva

Dňa 12.5.2017 vystúpili žiaci tanečného a hudobného odboru na VI. ročníku Európskeho festivalu umeleckého školstva na Radničnom námestí v Bardejove.
      fotogaléria...
15.5.2017

 


v Stropkovskom Spektre

....a toto sa o nás môžete dočitať v Stropkovskom Spektre tento týždeň....:)
      fotogaléria...
15.5.2017

 


72 VÝROČIE VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

Včerajšia slávnostná akadémia vo Svidníku pri príležitosti 72. výročia víťazstva nad fašizmom, na ktorej sa zúčastnili naše žiačky tanečného odboru.
      fotogaléria...
9.5.2017

 


Pozvánka na 72.výročie


6.5.2017

 


OKRESNÉ kolo súťaže- Slávik Slovenska 2017

Dnešné OKRESNÉ kolo súťaže "Slávik Slovenska 2017". V 2. kategórii - Mimka Bučková (2. miesto), v 3.kategórii Majka Lizáková (2. miesto). Blahoželáme, dievčatá!
      fotogaléria...
4.5.2017

 


"DEŇ TANCA 2017" v POPRADE

Dnes obrovská radosť!!! Naše tanečnice pod vedením uč.Tatiany Švačovej na krajskom kole súťaže "Deň tanca 2017" v Poprade získali ZLATO a postúpili na CELOSLOVENSKÉ KOLO v Žiari nad Hronom. Opätovne tak zopakovali svoj minuloročný úspech! Dievčatá - ste super a držíme Vám prsty na celoslovenskom kole!
28.4.2017

 


Triedny koncert uč. Bc. Michala Kanaloša,DiS.art

Dňa 26.4.2017 sa konal triedny koncert žiakov uč. Bc. Michala Kanaloša, DiS.art.
      fotogaléria...
26.4.2017

 


Talentové skúšky 


ZEMPLÍN POP 2017

Spevácka súťaž "Zemplín POP 2017" sa konala 25.4. 2017 v Michalovciach pod záštitou primátora mesta. SABÍNKA HOŠKOVÁ pod vedením uč.Bc.Haliny Mivkaničovej získala ZLATÉ PÁSMO, KRISTIÁNA MICHEĽOVÁ pod vedením uč. Jaroslava Baláža, DiS.art (korepetícia Bc. Jozef Chovanec, DiS.art) získala STRIEBORNÉ PÁSMO a MÁRIA LIZÁKOVÁ pod vedením uč. Jaroslava Baláža, DiS.art získala BRONZOVÉ PÁSMO. Blahoželáme!!!
      fotogaléria...
25.4.2017

 


Slávik 2017

Školské kolo SZUŠ "Slávik Slovenska 2017" sa uskutočnilo 24.4.2017 v koncertnej sále hudobného odboru. Na okresné kolo postúpila v 2.kategórii Mimka Bučková, náhradníčkou sa stala Sabínka Hošková a v 3. kategórii postúpila Mária Lizáková. Srdečne blahoželáme a držíme prsty na okresnom kole!
      fotogaléria...
24.4.2017

 


„Vo víre tanca 2017”

Dňa 12.4.2017 sa konala v Stropkove regionálna súťažná prehliadka ľudového tanca – „Vo víre tanca 2017“, kde sme sa umiestnili v striebornom a bronzovom pásme. Srdečne blahoželáme!
      fotogaléria...
12.4.2017

 


„Vo víre tanca 2017” v Giraltovciach

Dňa 11.4.2017 sa konala regionálna súťažná prehliadka moderného tanca „Vo víre tanca 2017“ v Giraltovciach. Naše šikovné tanečníčky pod vedením uč. Tatiany Švačovej sa umiestnili v zlatom pásme a postúpili na krajské kolo. Srdečne blahoželáme a držíme prsty v krajskom kole!
      fotogaléria...
11.4.2017

 


Triedny koncert 2016-2017

Dňa 5.4.2017 sa konal triedny koncert žiakov pod vedením učiteľov Mgr. Jozefa Knézla, DiS.art, Bc. Haliny Myvkanych a Martina Gibeja, DiS.art
      fotogaléria...
6.4.2017

 


Oznam

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - 13.4. - 18.4.2017. VYUČOVANIE ZAČÍNA V STREDU - 19.4.2017
10.4.2017

 


Deň učiteľov

Vystúpenie pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov v divadelnej sále mesta Stropkov.
      fotogaléria...
3.4.2017

 


Vystúpenie žiačok na prezentácii knihy

Vystúpenie žiačok Márie Székelyovej a Moniky Keselicovej pod vedením uč. Martina Kanaloša, DiS.art na prezentácii knihy Miroslava Majerníka - Záhadná tuláčka v Mestskej knižnici v Stropkove.
3.4.2017

 


OZNAM

V hudobnom odbore žiačka Sabína Hošková pod vedením p. uč. Bc. Halyny Myvkanych postúpila do finále 26. ročníka celoslovenskej detskej speváckej súťaže v speve moderných pesničiek s názvom „HVIEZDIČKA”.
29.3.2017

 


OZNAM

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 31.03.2017 (piatok) riaditeľské voľno. V tento deň sa NEBUDE VYUČOVAŤ.
28.3.2017

 


Výtvarná súťaž -Chráňme lesnú zver

Dňa 24.3.2017 slávnostne udelili ocenenia žiakom vo výtvarnej súťaži "Chráňme lesnú zver". Ceny rozdával okrem iných aj primátor mesta Stropkov.
Pod vedením p. uč. Kataríny Kertisovej zvíťazili v I. kategórii 1. miesto: Timka Jakubová a 3.miesto: Zuzka Polivčáková.
Pod vedením p. uč. Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. zvíťazili v II. kategórii 1.miesto: Adam Baník a Cenu poroty získal Adam Otrošina.
Víťazom gratulujeme!!!
      fotogaléria... 27.3.2017

 


Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí"

10. marca 2017- zasadla odborná porota sútaže "Vesmír očami detí 2017", kde spomedzi viac ako 300 sútažných prác vybrala aj práce našich žiakov pod vedením p.uč. Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. vo 4.kategórii postúpila práca Adama Otrošinu a v 5. kategórii postúpila práca Kataríny Pšarovej do celoslovenského kola.
13.3.2017

 


Triedny koncert p.uč. Bc. Jozefa Chovanca,Dis. art

Dňa 15.2.2017 sa uskutočnil koncert učiteľa Bc. Jozefa Chovanca,Dis. art.
      fotogaléria... 3.2.2017

 


OZNAM

JARNÉ PRÁZDNINY
od 06.03.2017(pondelok) do 10.03.2017(piatok)
2.3.2017

 


Kalendár 2017

Medzi najlepšie výtvarné celoslovenské práce bola zaradená výtvarná práca našej žiačky Rebeky Hybeľovej, pre kalendár Ministerstva vnútra SR (sekcia krízového riadenia MV SR 2017)
      fotogaléria... 1.2.2017

 


Galavečer "Vianočná hviezdička" vo Svidníku 13.1.2017


      fotogaléria... 16.1.2017

 


Oznámenie

Náš vianočný koncert SZUŠ 2016 https://www.youtube.com/watch?v=SBy0CxF8aJs&feature=share
10.1.2017

 


Pozvánka

Na tomto koncerte vystúpia všetci naši žiaci, ktorí sa v súťažnej prehliadke Vianočná hviezdička umiestnili v ZLATOM PÁSME - Alicka Olčaková, Mimka Bučková, Sabínka Hošková a Dalibor Braja....Nenechajte si to ujsť....Srdečne pozývame!!! 4.1.2017

 


Štastné a Veselé Vianoce

20.12.2016

 


Vianočný koncert 2016

20.12.2016
      fotogaléria...

 


Pozvánka na vianočný koncert

16.12.2016

 


Triedny koncert

Dňa 7.12.2016 sa uskutočnil koncert učiteľov Martina Kanaloša, DiS. art a Bc. Jozefa Chovanca, DiS. art. Ponúkame z neho zopár momentiek...
      fotogaléria... 7.12.2016

 


Mikulášsky darček pre rodičov

Žiaci z tried učiteľov Antona Lamanca, Bc. Michala Kanaloša, DiS. art a Mgr. Zuzany Baluďanskej si pripravili mikulášsky darček pre rodičov vo forme triedneho koncertu.
      fotogaléria... 6.12.2016

 


Vianočná hviezdička

Dňa 1.12. 2016 získali spevácke hviezdičky- Miriam Bučková, Alica Olčaková, Sabinka Hošková, Dalibor Braja zlaté pásmo na prehliadke vianočných piesní a kolied "VIANOČNÁ HVIEZDIČKA", ktorá sa konala vo Svidníku v Múzeu ukrajinskej kultúry. Srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria... 2.12.2016

 


Ochranárik čisla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Dňa 1.12. 2016 sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Ochranárik čisla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému "Záchranár civilnej ochrany - môj kamarát". Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí získali pod vedením p.uč. Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. v IV. kategórii: žiaci základných umeleckých škôl: I. miesto: Sára Vítová II. miesto: Adam Otrošina III. miesto: Viktória Želinská Srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria... 1.12.2016

 


Výtvarná súťaž Včely a včelári očami detí

Dňa 25.11. 2016 sa uskutočnil 10. ročník výtvarnej súťaže "Včely a včelári očami detí", do ktorej sa zapojila okrem iných aj naša škola. Naši žiaci pod vedením p.uč. Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. získali v III. kategórii II.miesto Patrik Durkoš, III. miesto Samuel Malačina, Cenu poroty získala Nela Maliňaková. Pod vedením p.uč. Mgr. Kataríny Púchy v I. kategórii získala II. miesto Katarína Blanárová. Srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria... 25.11.2016

 


Giraltovský hudák

Na speváckej súťaži v Giraltovciach získala Sabínka Hošková pod vedením učiteľky Bc.Halyny Myvkanych CENU POROTY. Korepetícia - Bc. Jozef Chovanec, DiS.art. Srdečne blahoželáme!!!
      fotogaléria... 28.11.2016

 


OZNAM

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 18.11.2016 (piatok) riaditeľské voľno. V tento deň sa NEBUDE VYUČOVAŤ. Mgr. Jana Bilecová-riaditeľka školy/11.11.2016

 


Výtvarná súťaž MŠK Tesla Stropkov

Na dresoch mladých talentov MŠK Tesla Stropkov sa bude vynímať levica ZORA, ktorú vytvorili v Súkromnej základnej umeleckej škole. Z troch zapojených prác do tejto výtvarnej súťaže (ktorú organizoval MŠK Tesla Stropkov) SZUŠ pod vedením p.uč. Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. získala I. miesto: Ema Baníková a II. miesto: Etela Vargová BLAHOŽELÁME!!! (podrobnosti sa dočítate v článku, ktorý vyšiel v týždenníku Spektrum-otvoríte vo fotogalérii):
      fotogaléria... 7.11.2016

 


MESIAC úcty k starším

Dňa 23.10.2016 sa uskutočnil koncert MŠ, ZŠ, ZUŠ pri príležitosti "Mesiac úcty k starším". Na koncerte vystúpili naši žiaci hudobného a tanečného odboru.
      fotogaléria... 25.10.2016

 


Krst CD

Krst nového CD našich učitelov 21.10.2016

 


Výtvarný plenér F. Veselého

12.10.2016 sa žiaci výtvarného odboru zúčastnili výtvarného plenéra F. Veselého na Domaši.
      fotogaléria... 13.10.2016

 


Vernisáž

Dňa 10.10.2016 žiaci hudobného odboru pod vedením uč. Martina Kanaloša vystúpili na verisáži v mestskej knižnici. 11.10.2016

 


OZNAM

Školský rok 2016/17 v Súkromnej základnej umeleckej škole v Stropkove začína dňa 5.septembra 2016 (pondelok) v čase od 10.00 – 14.00 hod. v budove pri Slovenskej sporiteľni (ul. Hlavná 1737/12). 2.9.2016

 


OZNAM

Súkromná základná umelecká škola v Stropkove oznamuje, že zápis žiakov na školský rok 2016/17 do všetkých odborov alebo do detského folklórneho súboru PODKOVIČKA je ešte možný od 5. - 15 septembra 2016 v čase od 12.00 – 16.30 hod. v priestoroch školy pri Slovenskej sporiteľni. info: www.szusstropkov.sk alebo Facebook školy. 2.9.2016

 


Stropkovský jarmok 2016

Na Stropkovskom jarmoku 5.8.2016 nás reprezentovali v bohatom kultúrnom programe naši speváci - Alicka Olčaková, Mimka Bučková a Jožko Kopča. Korepetícia - uč. Martin Kanaloš.
      fotogaléria... 6.8.2016

 


XXV.Festival Mikova 2016

Dňa 30.7.2016 vystúpili žiaci z elokovaného pracoviska v Havaji na XXV. festivale v Mikovej.
      fotogaléria... 2.8.2016

 


Pivný festival 2016

Dňa 24.6.2016 vystúpili žiaci hudobného odboru na Námestí SNP na Stropkovských pivných slávnostiach
      fotogaléria... 27.6.2016

 


Workshop 2016


      fotogaléria... 14.6.2016

 


Prijímacie skúšky na školský rok 2016/2017

13.6.2016

 


Záverečný koncert 2016

07.6.2016
      fotogaléria...

 


Deň detí 2016

Dňa 01.06.2016 na ,,Deň detí" pripravil kolektív učiteľov SZUŠ bohatý program s balóniadou pre malé a veľké deti.
      fotogaléria... 02.6.2016

 


Makovická struna 2016

Dňa 19.5.2016 Jožko Kopča (pod vedením uč. Petra Kizáka, DiS.art) získal na speváckej súťaži Makovická struna strieborné pásmo. Blahoželáme!
      fotogaléria... 20.5.2016

 


Návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola

Starší žiaci z výtvarného odboru pod vedením uč. Eriky Andrejcovej-Šmajdovej navštívili dňa 13.5. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Oboznámili sa tak s pop artom a street artom. Prehĺbili si aj svoje vedomosti z dejín umenia...

      fotogaléria... 16.5.2016

 


Rómsky talent 2016

Dňa 12.5.2016 sme sa zúčastnili na súťaži Rómsky talent 2016 vo Svidníku, kde žiačky pedagóga Petra Kizáka získali 1. miesto a titul LAUREÁT SÚTAŽE. Žiaci tanečného odboru z Bukoviec pod vedením uč. Jany Haňakovej sa umiestnili v bronzovom pásme.Blahoželáme!      fotogaléria... 13.5.2016

 


Vystúpenie na ,,Deň matiek"

Dňa 8.5.2016 potešili žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska Havaj všetky mamičky v obciach Varechovce a Malá Poľana. 09.5.2016

 


71. výročie víťazstva nad fašizmom

Dňa 08.5.2016 vystúpili speváci Mgr. Miroslava Humeníka, DiS.art a tanečný odbor pod vedením uč. Tatiany Švačovej na slávnostnej akadémii vo Svidníku pri príležitosti 71. výročia víťazstva nad fašizmom

      fotogaléria... 09.5.2016

 


Deň matiek

Dňa 08.5.2016 sme vystúpili v kultúrnom programe pri príležitosti sviatku ,,Dňa matiek" na námestí SNP v Stropkove

      fotogaléria...
09.5.2016

 


Slávik Slovenska 2016

Dňa 05.5.2016 Jožko Kopča (pod vedením uč. Petra Kizáka, DiS.art) získal na speváckej súťaži Slávik Slovenska 2. miesto. Blahoželáme!

      fotogaléria... 06.5.2016

 


Súťaž ,,Vo víre tanca 2016" folklór

Dňa 3.5.2016 sa konala vo Svidníku regionálna súťažná prehliadka folklórneho tanca ,,Vo víre tanca 2016". S tancom ,,Topanečky mojo" sme sa umiestnili v zlatom pásme ( choreografia uč. Švačová), s tancom ,,Lyžičkový" ( choreografia uč.Haňaková) sme sa umiestnili v striebornom pásme a s ,, Myjavským tancom" ( choreografia uč.Haňaková) sme získali bronzové pásmo. Blahoželáme !!!

      fotogaléria... 03.5.2016

 


Veľký úspech na súťaži Deň tanca 2016 vo Svite

Včera opäť obrovský úspech našich dievčat z tanečného odboru. Na krajskom kole vo Svite sa pretancovali na prvé miesto s choreografiou "ARMY GIRLS" a získavajú postup na CELOSLOVENSKÉ KOLO!!! Blahoželáme pani učiteľke Švačovej, ktorá ich pripravovala a aj samotným medailistkám - Diane Viktórii Cimbovej, Klaudii Harmadovej, Martine Kopčakovej, Nikolete Kopčakovej, Savete Suchytrovej a Sofii Suchytrovej!!! 29.4.2016

 


pozvánka 71 vyr fasiz sk

26.4.2016

 


Rozprávkový Stropkov 2016

Dňa 13.4.2016 sa žiaci LDO zúčastnili 40.výročia súťažnej prehliadky detských divadelných súborov Rozprávkový Stropkov s divadelným predstavením ,,Moderná popoluška"
      fotogaléria...

 


Talentové skúšky 2016

10.4.2016

 


Úspechy

Dňa 7.4.2016 sa konala tanečná súťažná prihliadka moderného tanca s názvom ,, Vo víre tanca 2016", v ktorej sa umiestnili naše žiačky v zlatom,striebornom a bronzovom pásme. S choreografiou ,, Army girls" ( ktorú zostavila p.uč. Tatiana Švačová) postupujú na krajské kolo vo Svite. Blahoželáme!!!
08.4.2016

 


Detský festival ľudovej hudby 2016

Mesto Svidník 1.4.2016 organizovalo Detský festival ľudovej hudby ,na ktorom sa zúčastnil náš žiak hudobného odboru Jozef Kopča pod vedením pedagóga Petra Kizáka, ktorý získal zlaté pásmo.Blahoželáme!!!
04.4.2016

 


OZNAM

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 01.04.2016 (piatok) riaditeľské voľno. V tento deň sa NEBUDE VYUČOVAŤ.

Mgr. Jana Bilecová – riaditeľka školy / 30.3.2016

 


Talentové skúšky
 


Veľká noc!

Malý zajko ráno v stal, veselo sa usmieval.Slniečko ho hladkalo, bolo mu moc veselo. Práce má dnes moc a moc,prajeme krásnu Veľkú noc!

 


Chráňme lesnú zver


Dňa 18.3.2016 boli ocenení žiaci našej školy vo výtvarnej súťaži ,,Chráňme lesnú zver". Pod vedením Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. zvíťazili v II. kategórií - 1.miesto Gabriela Soóšová, 3. miesto Alexandra Kmiťová. Pod vedením Mgr. Kataríny Púchy zvíťazila v I. kategórií - 2.miesto Timea Jakubová.

      fotogaléria...
18.3.2016

 


Vystúpenie v poľskej Glowienke


Dňa 18.2.2016 žiačky tanečného odboru vystúpili v poľskom meste Glowienka pri príležitosti oceňovania športovcov za rok 2015.


      fotogaléria...
18.2.2016

 


Betlehémy očami detí

Dňa 18.01.2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie medzinárodnej výstavy priestorových prác ,,Betlehémy očami detí." V meste Dukla ( historické múzeum ) v Poľskej republike, kde ako hostia vystúpili naši žiaci -Jožko Kopča, Kristiána Micheľová s pánom učiteľom Petrom Kizákom, Dis.art.

      fotogaléria...
19.1.2016

 


Šťastný nový rok 2016

Prajú žiaci a učitelia SZUŠ
1.1.2016

 


Veselé Vianoce

Nech čerti od vás smolu odnesú, choroby nech stratia vašu adresu. Veľké príjmy, malé dane, ostatného primerane, hlavne veľa zdravia nech sa k vám dostane. Počas celého roka všetko dobré praje SZUŠ
22.12.2015

 


Vianočný benefičný koncert

Na vianočnom benefičnom koncerte sa zúčastnili aj naši žiaci z LDO a HO

18.12.2015

 


OZNAM

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov v dňoch 22.12.2015 (utorok) a 8.01.2016 (piatok) riaditeľské voľno. V týchto dňoch sa NEBUDE VYUČOVAŤ.
Mgr. Jana Bilecová – riaditeľka školy / 17.12.2015

 


Vianočný koncert


      fotogaléria...
11.12.2015

 


Darcovia krvi

Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

      fotogaléria...
4.12.2015

 


Národný deň 112

Celoslovenská výtvarná súťaž ,,Ochranárik očami detí", najlepšiu prácu v kategórii základné umelecké školy získala naša žiačka Rebeka Hybeľová
1.12.2015

 


27. november 2015 - 71. výročie oslobodenia mesta Stropkov

71. výročia sa zúčastnili aj naši žiaci a učitelia tanečného a hudobného odboru.

      fotogaléria...
28.11.2015

 


Včely a včelári

Dňa 27. 11. 2015 sa uskutočnila výtvarná súťaž, do ktorej sa zapojilo viac ako 223 detí MŠ a žiakov ZŠ, ZUŠ mesta a okresu Stropkov. Naši žiaci pod vedením p.uč. Mgr. Eriky Andrejcovej Šmajdovej, PhD. získali tieto ocenenia:
I.kategória: III. miesto Oliver Šandrik,
II.kategória: I.miesto Sára Vítová, III. miesto Gabriela Soóšová,
III.kategória: I.miesto Viktória Diana Cimbová,
CENA POROTY Zuzana Čintalová


      fotogaléria...
27.11.2015

 


November

Od Tokajíka mier celému svetu

      fotogaléria...
21.11.2015

 


Mesiac úcty k starším

Dňa 18.10.2015 sa uskutočnil koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na ktorom vystúpili aj naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi.

      fotogaléria...
19.11.2015

 


Únia žien Slovenska v Stropkove

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnilo slávnostné zhormaždenie pri príležitosti 70. výročia založenia ženského hnutia na Slovensku, na ktorom vystúpili aj naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi.

      fotogaléria...
13.11.2015

 


Výtvarný plenér 2015


Pod vedením Mgr. Jany Bilecovej sa v októbri 2015 deti SZUŠ zúčastnili plenéra F.Veselého, ktorý sa uskutočnil v Turanoch nad Ondavou.

      fotogaléria...
1.11.2015

 


Oznámenie

Súkromná základná umelecká škola v Stropkove oznamuje, že zápis žiakov na školský rok 2015/16 do všetkých odborov je ešte možný
od 2. - 14 septembra 2015 v čase od 13.00 – 17.00 hod.
v priestoroch školy pri Slovenskej sporiteľni. info: www.szusstropkov.sk

15.8.2015

 


Konkurz

DSF PODKOVIČKA pri SZUŠ v Stropkove
dievčatá a chlapci vo veku 7-14 rokov
Máte radi ľudový tanec a spev?
Tak príďte medzi nás
KEDY ? 2.9.2015 - 15.9.2015 v čase od 13:00 do 17:00
KDE ? v priestoroch pri Sl. sporiteľni
12.8.2015

 


Otvorenie školského roka 2015/2016

Školský rok 2015/16 v Súkromnej základnej umeleckej škole v Stropkove začína dňa 2.9.2015 (streda) od 10.00 – 14.00 hod. v budove pri Slovenskej sporiteľni (ul. Hlavná 1737/12).
1.8.2015