Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 1737/12, Stropkov vznikla v roku 2010 z iniciatívy jej zriaďovateľky Mgr. Jany Bilecovej . Je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVV a Š SR. Poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Jej cieľom je poskytnúť kvalitné umelecké vzdelávanie talentovaným deťom a mládeži, ale aj dospelým v rámci programu celoživotného vzdelávania.Hudba

Hra na hudobnom nástroji /dychové nástroje, gitara, husle, keyboard, klavír, akordeón, bicie nástroje/, komorná hra, spev, muzikálový spev, zborový spev, hlasová výchova základy kompozície, kompozícia a základy dirigovaniaVýtvarné umenie
Hravé výtvarné činnosti. Štúdium I. stupňa - kresba, maľba, keramika, ľudové umenie, priestorová tvorba. Štúdium II.stupňa - samostatná tvorba, príprava pre ďalšie štúdium výtvarnej profesieTanec

Pohybová príprava, pohyb v priestore, pohybové hry so spevom, jednoduché rytmické cvičenia. Tanečná a pohybová príprava, ľudový, klasický a moderný tanec, žiaci sa môžu realizovať v tanečných súboroch rôzneho zamerania /folklórny súbor, súbor moderného tanca/